Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吏政之過也然臣聞天下之民常偏聚而不均呉蜀有

可耕之人而無其地荆襄有可耕之地而無其人由此

觀之則田野亦未可謂盡闢也夫以呉蜀荆襄之相形

而饑寒之民終不能去狹而就寛者世以爲懷土而重

遷非也行者無以相群則不能行居者無以相友則不

能居(⿱艹石)輩徙飢寒之民則無有不聽矣邊境已安而兵

不得徹者有安之名而無安之實也臣欲小言之則自

以爲愧大言之則世俗以爲𥬇臣請略言之古之制北

狄者未始不通西域前傼西域傳賛曰孝武之世圗制匈奴患其與從西域結黨南羗廼

表河曲列四郡開五門通西域以断匈奴右臂隔絶南羌月氏單于失援由是逺遁而幕南無王庭今之

所以不能通者是夏人之爲障也西戊號夏國主朝廷置靈武

於度内幾百年矣灵武本中囯地 真廟咸平五年三月䧟于西蕃李継遷議者以