Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲絶域異方曽不敢近而况於取之乎然臣以爲事𫝑

有不可不取不取靈武則無以通西域西域不通則契

丹之強未有艾也然靈武之所以不可取者非以數郡

能抗吾中國西夏自拓拔仁福以來丗有更夏銀綏宥靜五州之地中國自困而

不能舉也其所以自困而不能舉者以不生不息之財

養不耕不戰之兵塊然如巨人之病膇非不枵然大矣

而手足不能以自舉欲去是疾也則莫(⿱艹石)捐 --捐秦以委之

使秦人断然如戰國之世不待中國之援而中國亦未

始有秦者其意欲使關中自爲戰守之備而中國不預有戰國之全利而無

戰國之患則夏人舉矣其便莫如稍徙縁边之民不能

戰守者於空閑之地而以其地益募民爲屯田屯田之

兵稍益則向之戍卒可以稍减使數𡻕之後縁边之民