Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盡爲耕戰之夫然後數出兵以苦之要以使之厭戰而

不能支則折而歸吾矣如此而北狄始有可制之漸中

國始有息肩之所不然將濟師之不暇而又何徹乎所

謂利入巳浚而浮費彌廣者臣切以爲外有不得巳之

二虜内有得已之後宮後宫之費不減敵國金玉綿綉

之工日作而不息朝成夕毀務以相新主帑之吏日夜

儲其精金良帛而别異之以待倉卒之命其爲費豈勝

計哉今不去此等而欲廣求利之門臣知所得之不如

所䘮也軍冗而未練者臣嘗論之曰此將不足恃之過

也然以其不足恃之故而擁之以多兵不蒐去其無用

則多兵適所以爲敗也官穴而未澄者臣嘗論之曰此

審官吏部與職司無法之過也夫審官吏部是古考績