Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黜陟之所也而特以日月爲断今縱未能復古可略分

其郡縣不以逺近爲差而以難易爲等第其人之所堪

而别異之才者常爲其難不才者常爲其易及其當遷

也難者常速而易者常乆然而爲此者固有待也使審

官吏部與外之職司常相關通而爲職司者不惟舉有

罪察有功而巳必使第其属吏之所堪以詔審官吏部

審官吏部常從内等其任使之難易職司常從外第其

人之優劣才者常用不才者常閑則冗官可澄矣庠序

興而禮樂未具者臣蓋以爲庠序者禮樂旣興之所用

非所以興禮樂也今禮樂鄙野而未全則庠序不知所

以爲教又何以興禮樂乎如此而求其可封責其偕遜

將以息訟而措刑者是却行而求前也夫上之所嚮者