Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


下之所趨也而况從而賞之乎上之所背者下之所去

也而况從而罰之乎 陛下責在位者不務教化而治

民者多拘文法臣不知朝廷所以爲賞罰者何也無乃

或以教化得罪而多以文法受賞歟夫禁防未至於煩

多而民不知避者吏以爲市也叙法不爲寛濫而吏不

知懼者不論其能否而論其乆近也縲繫者衆愁歎者

多凢以此也伏惟 制䇿有仍𡻕以來災異數見乃六

月壬子日食于朔淫雨過節煗氣不效江河潰決百川

騰溢永思厥咎深切在予變不虚生縁政而起此豈非

陛下厭聞諸儒牽合之論而欲聞其自然之說乎臣不

敢復取洪範傳五行志以爲對劉向傳云向見尚書洪範箕子爲武王陳五行

隂陽休咎之應向乃集合上古以来歷春秋六國至秦漢符瑞災異之記著其占驗比𩔖相從各有條目凢十