Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


作也天地告戒之意隂陽消伏之理殆無以易此矣而

制䇿又有五事之失六沴之作劉向所傳吕氏所紀五

行何修而得其性四時何行而順其令非正陽之月而

伐鼔救變其合於經乎方盛夏之時而論囚報重其考

於古乎此 陛下畏天恐懼求端之過而流入於迃儒

說此皆愚臣之所學於師而不取者也夫五行之相

治本不至於六六沴者起於諸儒欲以六極分配五行

於是始以皇極附益而爲六夫皇極者五事皆得不極

者五事皆失非所以與五事並列而别爲一者也是故

有眊而又有蒙有極而無福曰五福皆應此亦自知其

踈也金沴木木沴金水沴火火沴水金木水火沴土五行沴天氣相傷謂之沴猶不和意也與拂戻之戾

同惟金沴水木氣病則金沴之惟木沴金金氣病則木沴之惟水沴火火氣病則水沴之惟火沴水水氣病則