Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乎盛夏報囚先儒固巳論之以爲仲尼誅齊優之月

陳湯傳甘延夀与湯上䟽請以郅支首及名王以下冝梟頭稾街以示万里事下有司丞相康衡䓁以為郅支

及名王莧更歷諸囯蛮夷莫不聞知月令春掩骼埋胔之时冝勿梟車𮪍將軍許嘉右將軍王商以為春秋夾

谷之㑹SKchar施𥬇君孔子誅之方盛夏首足異門而出冝梟十日乃埋之有詔將軍議是伏惟 制

䇿有京師諸夏之表則王教之淵源百工淫巧無禁豪

右僣差不度此在 陛下身率之耳後宫有大練之飾

後漢明徳馬皇后紀云后常衣大練裙不加縁朔望諸SKchar主朝望見后𫀆衣踈粗反以為綺縠就視乃𥬇后辝

曰此繒特冝棨色故用之耳六宫莫不嘆息則天下以羅綺爲羞大臣有脫

粟之節公孫洪傳云洪身食一肉脫粟飯注云才脫粟而巳不精鑿也則四方以膏𥹭

爲汙雖無有禁令又何憂乎伏惟 制䇿有治當先内

或曰何以爲京師說云謝公時兵厮养逋亡多外竄在南塘下諸舡中或欲求一时捜索

謝公不許云不容置此輩何以為京師南史齊髙帝以 下揉雜欲立苻伍更相檢括王儉諌曰必也昔