Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


佐甚衆簿書益繁百弊之源自此而始其後裴延齡皇

甫鏄皆以剥下媚上至於希世用事裴廷齡傳云延齡領度支資旣苛刻

又刼于利專剥下附上皇甫鎛傳云鏄判度支裒㑹嚴亟平蔡之明年遂同中書門下平章事猶領度支鏄以

吏道進旣由聚歛爲宰相雖市道皆SKchar以宰相兼之誠得防姦之要而韋

洪質之議特以其權過重歟故李徳𥙿以爲賤臣不當

議令臣常以爲有宰相之風矣徳𥙿傳云時韋洪質建言宰相不可兼治錢榖

徳𥙿奏言大和後風俗寖敝令出於上非之在下此敝不止無以治囯洪質賤臣豈得以非所宜言妄觸天聽

今諸本皆以韋洪質爲韋賢誤也伏惟 制䇿有錢貨之制輕重之相

權命秩之差虚實之相養水旱蓄積之弊邊陲守禦之

方圜法有九府之名樂語有五均之義此六者亦方今

之所當論也昔召穆公曰民患輕則多作重以行之若

不堪重則多作輕以行之亦不廢重輕可改而重不可