Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


廢不幸而過寜失於重此制錢貨之本意也囯語云周景王時患

錢輕將更鑄大錢人大單旗曰不可占者天降灾戻於是乎量資幣權輕重以救民民患輕則爲之作重幣以

行之於是有母權子而行民皆得焉若不堪重則多作輕以行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之

今王廢輕而作重民失其資能无匱乎弗听卒鑄大錢百姓蒙利焉命者人君之所擅出

於口而無窮秩者民力之所供取於府而有限以無窮

養有限此虚實之相養也水旱蓄積之備則莫(⿱艹石)復隋

唐之義倉隋書文帝開皇五年工部尚耆長孫平奏請令諸州百姓及軍人勤課當社共立義倉收

穫之日隨其所淂𭄿課出粟及麥於當社造倉筶貯之即委社司執帳検校若時或不熟當社有饑饉者即以

此榖賑給自是諸州儲峙委積唐史正萑𥘉尚書左丞戴胄上言請自王公以下爰及衆庻計所墾田稼穡頃

畒毎至秋熟令出粟麥各納所在爲立義倉大宗下有司議立條制户部尚書韓仲良奏王公巳下墾田畒納

二勝其栗麥粳稻之属各依土地貯之州縣以備凶年詔従之邊陲守禦之方則莫(⿱艹石)

依秦漢之更卒漢書注云古者正卒无常人皆當迭爲之一月一更是爲更卒漢𥘉因秦法而