Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


言進者風俗一變不可復返正人衰微則國隨之非復

詩賦䇿論迭興迭廢之比也是以不勝憤懣退而擬進

士對御䇿一道學術淺陋不能盡知當世之切務直載

所聞上將以推廣聖言庶有𥙷於萬一下將以開示四

方使知 陛下本不諱惡切直之言風俗雖壊猶可少

救其所撰䇿謹繕冩投進干冒天威臣無任戰恐待罪

之至

   䇿問熈寜三年三月八日巳亥御集英殿䇿試禮部奏名進士乃出御題

 朕德不𩔖託於士民之上所與待天下之治者惟萬

 方𥠖献之求詳延于廷諏以世務豈特考子大夫之

 所學且以博朕之所聞盖聖王之御天下也百官得

 其職萬事得其序有所不爲爲之而無不成有所不