Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


革革之而無不服田疇闢溝洫治草木暢茂鳥獸魚

鼈無不得其性其冨足以備禮其和足以廣樂其治

 足以致刑子大夫以謂何施而可以臻此方今之弊

 可謂衆矣救之之術必有本末施之之冝必有先後

 子大夫之所冝知也生民以來所謂至治必曰唐虞

 成周之時詩書所稱其迹可見以至後世賢明之君

 忠智之臣相與憂勤以營一代之業雖未盡善要其

 所以成就亦必有可言者其詳著之朕將親覧焉

   擬進士廷試䇿

臣伏見 陛下發德音下明詔以天下安危之至計謀

及於布衣之士其求之不可謂不切其好之不可謂不

篤矣臣私所憂者不知 陛下有以受之歟禮曰甘受