Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不服且事有决不可欺者吏受財枉法人必謂之𧷢非

其有而取之人必謂之盗茍有其實不敢辭其名今青

苗有二分之息而不謂之放債取利可乎熈寜二年行青苗法應郡

縣毎𡻕春秋未熟據民等以常平及廣惠倉歛散取息其息以二分爲率凡人爲善不自譽

而人譽之爲惡不自毀而人毀之如使爲善者必湏自

言而後信則尭舜周孔亦勞矣今天下以爲利 陛下

以爲義天下以爲害 陛下以爲仁天下以爲貪 陛

下以爲廉不勝其紛紛也則使二三臣者極其巧辯以

解荅千萬人之口附㑹經典作爲文書以暁四方之人

豈如嬰兒鳥獸而可以美言小數眩之歟且夫未成而

爲之則其弊必至於不敢成未革而服之則其弊必至

於不敢革盖世有好走馬者一爲墜傷而終身徒行何