Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貧之罪也管子曰倉廪實知禮節臣不知 陛下所謂

冨者冨民歟抑冨國歟陸賈曰將相和調則士豫附劉

向曰衆賢和於朝萬物和於野今朝廷可謂不和矣其

咎安在 陛下不反求其本而欲以力勝之力不能勝

衆也乆矣古者刀鋸在前鼎鑊在後而士猶犯之今

陛下躬蹈尭舜未嘗誅一無罪欲弭衆言不過斥逐異

議之臣而更用人耳必未忍行亡秦偶語之禁啇君之法偶語

者族誹謗者弃市起東漢黨錮之獄東漢威靈之世黨論旣起一時賢者多死獄中

士何畏而不言哉臣恐逐者不巳而爭者益多煩言交

攻愈甚於今日矣欲望致和而廣樂豈不踈哉古之求

治者將以措刑也今 陛下求治則欲致刑此又羣臣

悞 陛下也臣知其說矣是出於荀卿荀卿者喜爲異