Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


論至以人性爲惡則其言治丗刑重亦冝矣荀卿有言代治則刑

重代乱則刑輕欲求于治必用重典說者又以爲書稱唐虞之隆刑故

無小而周之盛時羣飲者殺臣請有以詰之夏禹之時

大辟二百書穆王訓夏贖刑作吕刑云大辟之罰其属二百周公之時大辟五

周礼秋官司刑掌五刑之法以麗万民之罪墨罪五百劓罪五百宫罪五自刑罪五百殺罪五百殺罪即

大辟豈可謂周治而禹亂耶秦爲法及三族史記素文公法初有

三族罪張晏曰父母妻子兄弟如淳曰父族母族妻族漢除肉刑漢文帝感女子緹縈之言遂除肉刑

見刑法志豈可謂秦治而漢亂耶致之言極也天下幸而未

治使一日治安 陛下將變今之刑而用其極歟徒聞

其語而懼者巳衆矣臣意異端邪說惑誤 陛下至於

如此且夫宥過無大刑故無小此用刑之常理也至于

今守之豈獨唐虞之隆而周之盛時哉所以誅羣飲者