Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


意其非(⿱艹石)羣飲而巳如今之法所謂夜聚暁散者按律諸傳

習妖教夜聚暁散者絞使後丗不知其詳而徒聞其語則凡夜相

過者皆執而殺之可乎夫人相與飲酒而輙殺之雖桀

紂之暴不至於此而謂周公行之歟聖䇿曰方今之弊

可謂求矣救之之術必有本末施之之冝必有先後臣

請論其事與其所冝先者而 陛下擇焉方今救弊之

道必先立事立事之本在於知人則所施之冝當先觀

大臣之知人與否耳古之欲立非常之功者必有知人

之明苟無知人之明則循規矩蹈繩墨以求寡過二者

皆審於自知而安於才分者也道可以講習而知德可

以勉強而能惟知人之明不可學必出於天資如蕭何

之識韓信信数與何語何竒之卒薦爲大將此豈有法而可傳哉以諸