Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


葛孔明之賢而知人之明則其所短是以失之於馬謖

蜀志越嶲太守馬談才器過人好論軍計亮深加器異漢昭烈臨終謂亮曰馬謖言過其實不可大用君其察

之亮猶不然及出軍祁山亮不用舊將魏延  等爲先鋒而以謖督諸軍在前与張郃𢧐于街亭謖違亮節

度郃大破之亮還漢中収謖下獄殺之亮自臨祭爲之流涕而孔明亦審於自知是

以終身不敢用魏延蜀志魏延傳云延隨亮出輒欲請兵万人与亮異道㑹于潼関如韓

信故事亮制而不許延常謂亮爲怯歎恨已才用之不盡我 仁祖之在位也事無

大小一付之於法人無賢不肖一付之於公議事巳効

而後行人巳試而後用而不求非常之功者誠以當時

大臣不足以與於知人之明也古之爲醫者聆音察色

洞見五臟則其治疾也有剖胷决脾洗濯腸胃之變苟

無其術不敢行其事今無知人之明而欲立非常之功

解縱繩墨以慕古人是猶未能察脉而欲試華佗之方