Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


務苦瘠其身自身口意莫不有禁其略十其詳無數終

身念之寢食見之如是僅可以稱沙門比丘雖名爲不

耕而食然其勞苦卑辱則過於農工逺矣計其利害非

僥倖小民之所樂今何其棄家毀服壞毛髪者之多也

意亦有所便歟寒耕暑耘官又召而役作之凡民之所

患苦者我皆免焉吾師之所謂戒者爲愚夫未達者設

(⿱艹石)我何用是爲剟其患專取其利不如是而巳又愛

其名治其荒唐之說攝衣升坐問荅自(⿱艹石)謂之長老吾

嘗究其語矣大抵務爲不可知設械以應敵匿形以備

敗窘則推墮滉𣻌中不可捕捉如是而巳矣吾逰四方

輒反覆折困之度其所從遁而逆閉其塗往往靣頸

發赤然業巳爲是道勢不得以惡聲相反則𥬇曰是外