Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


道魔人也吾之於僧慢侮不信如此令寳月太師惟簡

乃以其所居院之本末求吾文爲記豈不謬哉然吾昔

者始逰成都見文雅大師惟度器宇落落可愛渾厚人

也能言唐末五代事傳記所不載者因是與之逰甚熟

惟簡則其同門友也其爲人精敏過人事佛齊衆謹嚴

如官府二僧皆吾之所愛而此院又有唐僖宗皇帝像

及其從官文武七十五人其奔走失國與其所以將亡

而不遂滅者旣足以感㮣太息廣明元年黄巢䧟長安僖宗趨鳯翔幸㒷元復

幸成都改元中和至四年李克用等恢復長安車駕乃還而畫又皆精妙冠丗有足

稱者故強爲記之始居此者京兆人廣寂大師希遜傳

六世至度與簡簡姓⿱⺾⿰𩵋禾氏眉山人吾逺宗子也今主是

院而度亡矣