Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


恱服則出令曰願新公廟者聽民讙趨之下地於州城

之南七里期年而廟成或曰公去國萬里而謫于潮不

能一歳而歸没而有知其不眷戀于潮也審矣軾曰不

然公之神在天下者如水之在地中無所往而不在也

而潮人獨信之深思之至焄蒿悽愴(⿱艹石)或見之譬如鑿

井得泉而曰水專在是豈理也哉元豐元年詔封公昌

𥠖伯敕魏晉以還斈者浸陋不足以名家而韓愈晚岀於唐慨然以羽翼六經自任其文章議論後丗儒

者頗宗焉冝有追褒仍躋從祀厥惟光顕以𭄿將來宜特封昌𥠖伯故牓曰昌𥠖伯韓文

公之廟潮人請書其事于石因爲作詩以遺之使SKchar

祀公其詞曰公昔𮪍龍白雲郷莊子乗彼白雲遊于帝郷手決雲漢

分天章天孫爲織雲錦裳史記曰四星在危南匏𤓰牽牛爲犧牲其北織女織女天

孫女也道書太上飛行羽經曰七色夜光雲錦帬飄然乗風來帝旁下與濁丗