Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謝表頗感悔欲復用之皇甫鎛素忌愈直即奏言愈終狂䟽可且内移乃改袁州宰相李逢吉因臺参之亊便

愈与李紳交闘遂罷愈為兵部侍郎能信於南海之民廟食百丗而不能

使其身一日安之於朝廷之上蓋公之所能者天也其

所不能者人也始潮人未知學公命進士趙德爲之師

韓文潮州請置郷挍牒云十室之邑必有忠信今此州户万有餘豈无庶幾者耶刺史縣令不躬爲之師里閭

後生无所從斈耳趙徳秀才沈雅專静頗通經有文章能知先王之道論說且排異端而宗孔氏可以爲師矣

請攝海陽縣尉為衙推專管當州斈以督生徒自是潮之士皆篤於文行延及

齊民至于今號稱易治信乎孔子之言君子學道則愛

人小人學道則易使也潮人之事公也飲食必祭水旱

疾疫凡有求必禱焉而廟在刺史公堂之後民以出入

爲艱前守欲請諸朝作新廟不果元祐五年朝散郎王

君滌來守是邦凡所以養士治民者一以公爲師民旣