Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


篚相望大具南金五朝昏亂罔堪托國三王相承以待

有德旣𫉬所歸弗謀弗咨先王之志我維行之天胙忠

孝丗有爵邑允文允武子孫千億帝謂守臣治其祠墳

母俾樵牧愧其後昆龍山之陽巋焉新宫匪私于錢唯

以勸忠非忠無君非孝無親凡厥有位視此刻文潘子眞詩

話云東坡作表忠𮗚碑荆公寘坐隅葉致逺楊德逢二人在坐公曰斯作絶似西漢坐客歎譽不巳公𥬇曰西

漢誰人可擬德逢對曰王褒蓋易之也公曰不可草草德逢復曰司馬相如揚雄之流乎公曰相如賦子虚大

人洎諭蜀文封禅書耳雄所著大玄法言以淮易論語未見其叙亊典贍(⿱艹石)此也直須与子長馳騁上下坐客

又從而賛之公曰畢竟似子長何語坐客悚然公徐曰漢以來諸侯王年表也

   上清儲祥宮碑大洞玉經曰上清有宮門有兩闕左金闕右玉闕有羽衣守土

     内有玉芝流霞之泉刻金以題衆真飛僊之號 太宗賜名之意蓋取諸此其後

     神宗修宫復加儲祥二字