Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


元祐六年六月丙午制詔臣軾上清儲祥宮成當書其

事於石臣軾拜手稽首言曰臣以書命待罪北門記事

之成職也然臣愚不知宮之所以廢興與凡財用之所

從出敢昧死請公奏議中有撰上清儲祥宮碑奏請狀云近准敕修蓋上清儲祥宮將欲了畢

合用修宮記差臣撰文并書石今有下項亊合奏請者一𥨸見上清宮係 太宗皇帝創建於慶曆中遺火焚

蕩今欲見元建及遺火年月乞下史院檢㑹降下一今來上清儲祥宮係 神宗皇帝賜名方議修蓋至元祐

中𫎇内出錢物修蓋成就今欲見 先朝所賜錢物及今來内岀錢物数目及係是何庫錢支揆或係 太皇

太后皇帝本殿錢物並乞檢㑹降下一今欲見 神宗皇帝賜名修宮因依及 二聖賜錢修蓋成就意指乞

賜頒示一臣切見朝廷自來修建寺𮗚多是立碑仍有銘文於躰爲宜若只作記即更无銘未委今來爲碑爲

記乞降指揮乃命有司具其事以詔臣軾始 太宗皇帝以

聖文神武佐 太祖定天下旣即位盡以 太祖所賜

金帛作上清宮朝陽門之内旌興工之功且爲王代兵