Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


革之餘遺民赤子請命上帝以至道元年正月宮成民

不知勞天下頌之至慶曆三年十二月有司不戒于火

一夕而燼自是爲荆𣗥瓦礫之場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)凡三十七年元豐二

年二月 神宗皇帝始命道士王太𥘉居宮之故地以

法籙符水爲民禳禬民趨歸之稍以力修復祠宇詔用

日者言以宮之所在爲 國家子孫地乃賜名上清儲

祥宮且賜度牒與佛廟神祠之遺利爲錢一千七百四

十七萬又以官田十四頃給之刻玉如漢張道陵所用

神仙傳云張道陵者後漢沛國人也本太斈生博通五經晚乃歎曰此無益於年命遂學長生之道乃與

弟子入蜀住鵠鳴山忽有天人來授道陵以新出正一盟威之道道陵受之能治病於是百姓翕然奉亊之以

爲師弟子户至数萬其所用符印之屬龍虎山子孫至今傳之及所𬒳服冠佩劒履以

賜太𥘉所以寵之者甚備宮未成者十八而太𥘉卒