Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太皇太后聞之喟然歎曰民不可勞也兵不可役也

敕禁中供奉之物務從約損斥賣珠玉以巨萬計凡所

謂以天下養者悉歸之儲祥積㑹所賜爲錢一萬七千

六百二十八萬而宮乃成内出白金六千三百餘兩以

爲香火𤓰華之用召道士劉應眞嗣行太𥘉之法命入

内供奉官陳衍典領其事起四年之春訖六年之秋爲

三門兩廡中大殿三旁小殿九鍾樓二石壇一建齋殿

于東以待臨幸築道館于西以居其徒凡七百餘間雄

麗靖深爲天下偉觀而民不知有司不與焉嗚呼其可

謂至德也巳矣臣謹按道家者流本出於黄帝老子其

道以清净無爲爲宗以虚明應物爲用以慈儉不爭爲

行合於周易何思何慮仁者靜壽之說如是而巳自秦