Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漢以來始用方士言乃有飛仙變化之術眞經云仙道有飛行之羽

以躡虚空黄庭大洞之法道家有黄庭内景經大洞眞經太上天眞木公金

母之號仙傳拾遺云漢𥘉張子房遇四五小兒路上羣戯一兒曰着青裙入天門揖金母拜木公時人

莫之知子房往拜之曰此東王公之玉童也所謂金母者西王母也木公者東王公也此二元尊乃隂陽之公

母天地之本源木公爲男仙之主金母爲女仙之宗長生飛化之士昇天之𥘉先覲金母後謁木公然後㫒三

清朝太上矣延康赤明龍漢開皇之紀九天生神章經云延康无期刼眇眇離本

條又云龍漢元年化生天宝君岀書時號髙上大有玉清宫龍漢開圖化生靈宝君至赤明元年岀書度人時

號上清元都玉京七宝紫微宮赤明元年化生神宝君經二刼生上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宫

又云開皇以後数至甲申諸天選叙天皇太乙紫微北極之祀下至於丹

藥竒技符籙小數皆歸於道家學者不能必其有無然

臣嘗竊論之黄帝老子之道本也方士之言末也脩其

本而末自應故仁義不施則韶濩之樂不能以格天地