Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


忠信不立則郷射之禮不能以致刑措自漢興蓋公治

黄老而曹參師其言以謂治道貴清浄而民自定以此

爲政天下SKchar之曰蕭何爲法講(⿱艹石)畫一曹參代之守而

勿失載其清浄民以寜壹事見曹參傳其後文景之治大率

依本黄老清心省事薄歛緩獄不言兵而天下冨竇太后好

黄老故文景亦依本之崇尚清浄減田租定箠令寢兵息民天下冨矣臣觀上與 太皇

太后所以治天下者可謂至矣檢身以律物故不怒而

威捐 --捐利以予民故不藏而冨屈巳以銷兵故不戰而勝

虚心以觀丗故不察而明雖黄帝老子其何以加此本

旣立矣則又惡衣菲食卑宫室陋器用斥其贏餘以成

此宫上以畢 先帝未究之志下以爲子孫無疆之福

宫成之日民大和㑹鼔舞謳SKchar聲聞于天天地喜荅神