Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


知公也知之於旣同而 先帝之知公也知之於方異

故臣以 先帝爲難昔齊神武皇帝寢疾告其子丗宗

曰侯景專制河南十四年矣諸將皆莫能敵惟慕容紹

宗可以制之我故不貴留以遺汝紹宗字紹宗慕容恪之後亊見北史

唐太宗亦謂髙宗汝於李勣無恩我今責出之汝當授

以僕射乃出爲疊州都督勣傳云勣旣忠力帝謂可托大亊及疾謂太子曰爾於勣

無恩今以事出之我死宜即授以僕射彼必致死力矣乃授疊州都督夫齊神武唐太宗

雖未足以比隆 先帝而紹宗與勣亦非公之流然古

之人君所以爲其子孫長計逺慮者𩔖皆如此寜其身

亡受知人之名而使其子孫專享得賢之利 先帝知

公如此而卒不盡用安知其意不出於此乎臣旣書其

事乃拜手稽首而作詩曰