Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於皇上帝子惠我民孰堪顧天惟聖與仁 聖子受命

如堯之初 神母詔之匪亟匪徐聖神無心孰左右之

民自擇相我興授之其相維何太師温公公來自西一

馬二童萬人環之如渇赴泉孰不見公莫如我先 二

聖忘巳惟公是式公亦無我惟民是度民曰樂哉旣相

司馬爾賈于途我耕于野士曰時哉旣用君實我後子

先時不可失公如麟鳯不鷙不搏羽毛畢朝雄狡率服

爲政一年疾病半之功則多矣百年之思知公于異識

公于微匪公之思 种考是懷 天子萬年四夷來同

薦于清廟 神考之功


經進東坡文集事略卷第五十五