Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經 進東坡文集事略卷第四十九

  迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

 記

  篔簹谷偃竹記 張氏園亭記

  石氏畫苑記  石鍾山記

  篔簹谷偃竹記左太冲呉都賦云其竹則篔簹李善曰竹名也篔簹生水边長

   数丈圍一尺五六寸一莭相去六七尺或相去一丈廬陵界有之始㒷以南又多小

   者夷人績以爲布葛

竹之始生一寸之萌耳而節葉具焉自蜩腹虵蚹以至

于劒抜十㝷者生而有之也今畫者乃節節而爲之葉

葉而累之豈復有竹乎故畫竹必先得成竹於胷中執

筆熟視乃見其所欲畫者急起從之振筆直遂以追其