Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所見如兎起鶻落少縱則逝矣與可之教予如此文與可名

同梓潼人登科擢館職出典㒷元洋湖数郡与公至相厚善有石室先生丹淵集四十卷予不能然

也而心識其所以然夫旣心識其所以然而不能然者

内外不一心手不相應不學之過也故凡有見於中而

操之不熟者平居自視了然而臨事忽焉䘮之豈獨竹

乎子由爲墨竹賦以遺與可曰庖丁解牛者也而養生

者取之莊子養生篇庖丁爲惠文君觧牛奏刀騞然莫不中音合於桑林之舞乃中經首之㑹文惠君

曰善哉技蓋至此乎庖丁曰臣之所好者道也進乎技矣今臣之刀十九年所解数千牛而刀刃(⿱艹石)新發於硎

文惠 君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉輪扁斵輪者也而讀書者與之

天道篇威公讀書於堂上輪扁斵輪於堂下釋椎鑿而言曰公之所讀者古人之糟粕巳公怒輪扁曰以臣之

事𮗚之斵輪徐則甘而不固疾則苦而不入不疾不徐得於手而應於心臣不能喻臣之子是以行年七十而

老於斵輪古之人与其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟粕巳矣今夫夫子之託