Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於斯竹也而予以爲有道者則非邪子由未嘗畫也故

得其意而巳(⿱艹石)予者豈獨得其意并得其法與可畫竹

𥘉不自貴重四方之人持縑素而請者足相躡於其門

與可厭之投諸地而罵曰吾將以爲韈士大夫傳之以

爲口實及與可自洋州還而余爲徐州與可以書遺余

曰近語士大夫吾墨竹一𣲖近在彭城可往求之韈材

當萃於子矣書尾復冩一詩其略曰擬將一叚鵝雞絹

掃取寒梢萬尺長予謂與可竹長萬尺當用絹二百五

十匹知公倦於筆硯願得此絹而巳與可無以荅則曰

吾言妄矣世豈有萬尺竹哉余因而實之荅其詩曰丗

間亦有千㝷竹月落庭空影許長與可𥬇曰⿱⺾⿰𩵋禾子辯矣

然二百五十匹絹吾將買田而歸老焉因以所畫篔簹