Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


谷偃竹遺予曰此竹數尺耳而有萬尺之𫝑篔簹谷在

洋州與可嘗令予作洋州三十詠篔簹谷其一也予詩

云漢州脩竹賤如蓬斤斧何曽赦籜龍料得清貧饞太

守渭濵千畒在胷中史記貨殖傳云渭川千畒竹其人与千户侯䓁與可是日

與其妻游谷中燒筍晚食發函得詩失𥬇噴飯滿案元

豐二年正月二十日與可没於陳州是歳七月七日予

在湖州曝書畫見此竹廢卷而哭失聲昔曹孟德𥙊橋

公文有車過腹痛之語魏武紀建安七年春正月曹操過浚儀治睢陽渠遣使以太牢

祀故太尉橋元褒賞令載公祀丈曰又承従容約誓之言殂逝之後路有經由不以中酒隻雞相沃酹車過三

歩腹痛勿怪雖臨時戯𥬇之言非至親之篤好胡肯爲此辝乎而予亦載與可疇昔戯

𥬇之言者以見與可於予親厚無間如此也与可送公赴杭倅詩

云北客(⿱艹石)来休問亊西湖虽好莫吟詩箴規如此可見其親厚无間後公竟坐杭之詩什遂𬒳譴云