Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


功乃沮洳斥鹵化爲桑麻之區而乆乃爲城邑聚落凡

今州之平陸皆江之故地其水苦惡惟負山鑿井乃得

甘泉而所及不廣唐宰相李公長源始作六井引西湖

水以足民用杭本江海之地水泉鹹苦居民希少唐刺史李泌始引西湖水作六井民足於水井

邑日冨故杭人至今祠公于城下亊見鄴侯家傳其後刺史白公樂天治湖浚

井刻石湖上至于今頼之白居易爲杭州刺史復浚西湖放水入運河自河入田所

漑至千頃亊見石函記始長源六井其最大者在清湖中爲相國

井其西爲西井少西而北爲金牛池又北而西附城爲

方井爲白龜池又北而東至錢塘縣治之南爲小方井

而金牛之廢乆矣嘉祐中太守沈公文通又於六井之

南絶河而東至美俗坊爲南井由湧金門並湖而北有

水閘三注以石溝貫城而東者南井相國方井之所從