Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出也若西井則相國之𣲖别者也而白龜池小方井皆

爲匿溝湖底無所用閘此六井之大略也熈寜五年秋

太守陳公述古始至述古名襄問民之所病皆曰六井不治

民不給於水南井溝卑而井髙水行地中率常不應公

曰嘻甚矣吾在此可使民求水而不得乎乃命僧仲文

子珪辦其事仲文子珪又引其徒如正思坦以自助凡

出力以佐官者二十餘人於是發溝昜甃全緝罅漏而

相國之水大至坎滿溢流南注于河千艘更載瞬息百

斛以方井爲近於濁惡而遷之少西不能五歩而得其

故基父老驚曰此古方井也民李甲遷之於此六十年

矣䟽湧金池爲上中下使澣衣浴馬不及於上池而列

二閘於門外其一赴三池而決之河其一納之石檻比