Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以巳之不好𥬇人之好則過矣毗陵人張君希元家丗

好書所蓄古今之遺跡至多盡刻諸石築室而藏之屬

予爲記予蜀人也蜀之諺曰學書者紙費學醫者人費

此言雖小可以喻大丗有好功名者以其未試之學而

驟出之於政其費人豈特醫者之比乎公詩話云熈寜五年内軾往通

判杭州日太子中舎越州簽判張次山有書求軾作寳墨堂記其間有學毉之說軾以謂斈毉者當知醫書以

窮疾之本原若今庸毉瞽伎多妄投薬石以害人命意言不練亊之人驟施民政喜怒不常有害人甚於庸毉

之未今張君以兼人之能而位不稱其才優游終歳無

所役其心智則以書自娯然以予觀之君豈乆閑者蓄

極而通必將大發之於政君知政之費人也甚於醫則

願以余之所言者爲鑒

   超然臺記