Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


穆公師尚父齊威公之遺烈猶有存者太公封於齊威公霸於齊故遺

烈尚北俯濰水慨然太息思淮隂之功而弔其不終

注曰濰水導源濰山顔師古則云濰水出琅邪即禹貢所言濰淄其道者也按史記淮隂侯韓信与楚將龍且

戰夾濰水而陳用決囊壅水之計擊殺龍且後信竟以謀叛斬於長樂鍾室故公俯濰水因思而弔之苕溪漁

隱胡仔曰東坡作膠西超然臺記有南望馬耳常山東則庐山西望穆陵北俯濰水之說此語蓋效習鑿齒之

書後注彦章作京口月觀記又從而效之造語皆可喜也鑿齒与弟秋書云吾以去五月三日來逹襄陽觸目

悲感略無歡情毎定省家舅從北門入西望隆中想卧龍之吟東眺白沙思鳯鶵之声北臨樊墟存鄧老之髙

南睠城邑懷羊公之風縱目檀溪念崔徐之友肆睇漁梁追二德之逺未甞不徘徊移日惆悵極多彦章月觀

記云嘗與子四顧而望之其東曰海門鴟夷子皮之所從遁也其西曰𤓰歩魏佛狸之所嘗至也若其北廣陵

則謝太傅之所築埭而居也江中之流則祖豫州之所擊楫而誓也前後格致大率相𩔖臺髙而安

深而明夏涼而冬温雨雪之朝風月之夕余未嘗不在

客未嘗不從擷園𬞞取池魚釀秫酒瀹脫粟而食之曰