Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舟楫之安而服車馬之勞去雕墻之美而蔽采椽之居

背湖山之觀而適桑麻之野始至之日歳比不登盗賊

滿野獄訟充斥而齋厨索然日食𣏌菊公後杞菊賦序云移守膠西意

且一飽而齋厨索然不堪其憂日与通守刘君廷式循古城廢圃求𣏌菊食之捫腹而𥬇人固疑余

之不樂也處之朞年而貌加豐髮之白者日以反黒余

旣樂其風俗之淳而其吏民亦安予之拙也於是治其

園圃㓗其庭宇伐安丘髙密之木以修𥙷破敗爲苟全

之計而園之北因城以爲臺者舊矣稍葺而新之時相

與登覽放意肆志焉南望馬耳常山出没隱見(⿱艹石)近若

逺庻幾有隱君子乎而其東則盧山秦人盧敖之所從

遁也公嘗有庐山五詠其一則庐敖洞公自注云按圖經敖乃秦傳士避難此山遂得道而淮南子注云

庐教燕人秦始皇召以爲愽上使求神仙亡而不返也西望穆陵隱然如城郭