Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然且録之今吾州近古之俗獨能累世而不遷蓋耆老

昔人豈弟之澤而賢守令撫循教誨不倦之力也可不

録乎(⿱艹石)夫登臨覽觀之樂山川風物之美軾將歸老於

故丘布衣幅巾從邦君於其上酒酣樂作援筆而賦之

以頌𥠖侯之遺愛尚未晚也元豐元年七月十五日記

韓退之重修滕王閣記云其江山之好登覽之樂雖老矣如𫉬從公遊尚能爲公賦之此記結處頗相類

   滕縣公堂記

君子之仕也以其才易天下之養也才有大小故養有

厚薄苟有益於人雖厲民以自養不爲泰是故飲食必

豐車服必安宫室必壯使令之人必給則人輕去其家

而重去其國如使衣食菲惡不如吾私宫室儉陋不如

吾廬使令之人朴野不足不如吾僮奴雖君子安之無