Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仰百變山人有二鶴甚馴而善飛旦則望西山之缺而

放焉縱其所如或立於陂田或翔於雲表暮則傃東山

而歸故名之曰放鶴亭郡守蘇軾時從賔客僚吏往見

山人飲酒於斯亭而樂之挹山人而告之曰子知隱居

之樂乎雖南面之君可與易也莊子髑髏見夢莊子曰死无君於上无臣扵下

亦無四時之亊從然以天地爲春秋雖南而王楽不能過也易曰鳴鶴在隂其子和

之詩曰鶴鳴于九臯聲聞于天蓋其爲物清逺閑放超

然于塵垢之外故易詩人以比賢人君子隱徳之士狎

而玩之宜(⿱艹石)有益而無損者然衛懿公好鶴則亡其國

左傳閔公二年狄人伐衛衛懿公好鶴鶴有乘軒者將戰囯人受甲者皆曰使鶴鶴實有禄位余焉能戰狄果

周公作酒誥衛武公作抑戒以爲荒惑敗亂無(⿱艹石)

者而劉伶阮籍之徒以此全其眞而名後世晉史劉伶傳伶字伯