Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


倫沛囯人也不以家産有无爲意常乗鹿車携一壸酒使人荷鍾而隨之曰死便埋我其遺形骸如此未嘗措

意文翰惟著酒徳頌一篇阮籍字嗣宗陳留尉氏人本有済世志屬魏晉之際天下多故由是不与丗事遂酣

飲爲常文帝𥘉欲爲武帝求婚於籍籍一醉六十日不得言而止嗟夫南面之君雖清

逺閑放如鶴者猶不得好好之則亡其國而山林遁丗

之士雖荒惑敗亂如酒者猶不能爲害而況於鶴乎由

此觀之其爲樂未可以同日而語也山人忻然而𥬇曰

有是哉乃作放鶴招鶴之歌曰鶴飛去𠔃西山之缺髙

翔而下覽𠔃擇所適飜然歛翼婉將集𠔃忽何所見矯

然而復擊獨終日於澗谷之間𠔃啄蒼苔而履白石鶴

歸來𠔃東山之隂其下有人𠔃黄冠草屨葛衣而鼔琴

躬耕而食𠔃其餘以汝飽歸來歸來𠔃西山不可以乆

元豐元年十一月𥘉八日記