Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可以不辨

   順濟廟石砮記

建中靖國元年四月甲午軾自儋耳北歸儋耳即儋州公以 徽廟

登極大赦量移廉州安置又經皇子赦㤙後舒州團練使永州居住未至永州授朝奉郎提㪯成都府王局𮗚

外州軍任便居住故云北㱕艤舟呉成山順濟龍王祠下旣進謁而

還逍遥江上得古箭鏃槊鋒而劒脊其廉可劌而其質

則石也曰異哉此孔子所謂楛矢石砮肅謹氏之物也

史記孔子丗家有集集于陳庭而死楛矢貫之石砮矢長尺有咫陳湣公使之問仲尼仲尼曰隼來逺矣此粛

謹氏之矢也昔武王克商通道九夷八蛮於是粛謹貢楛矢石砮長尺有咫先王欲昭其令徳以粛謹矢分大

姬配虞胡公而封諸陳分同姓以珍玉展親分呉姓以逺方職使无忘服故分陳以粛謹矢試求之故府果得

何爲而至此哉傳𮗚左右失手墜于江中乃禱于神

願復得之當藏之廟中爲往來者駭心動目詭異之𮗚