Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


旣禱則使沒人求之一探而𫉬謹按禹貢荆州貢礪砥

砮丹及箘簵楛梁州貢璆鐡銀鏤砮磬則楛矢石砮自

禹以來貢之矣然至春秋時隼集于陳庭楛矢貫之石

砮長尺有咫時人莫能知而問於孔子孔子不近取之

荆梁而逺取之肅謹則荆梁之不貢此乆矣顔師古曰

楛木堪爲笴今豳以北皆用之以此考之用楛爲矢至

唐猶然而用石爲砮則自春秋以來莫識矣可不謂異

物乎兊之戈和之弓垂之竹矢陳于路寢孔子履藏于

武庫晉史云惠帝永平五年武庫火累代之寳如孔子履漢祖斬蛇劒盡焚焉皆以古見寳

此矢獨非寳乎順濟王之威靈南放于洞庭北𬒳于淮

泗乃特爲出此寳軾不敢私有而留之廟中與好古博

雅君子共之以昭示王之神聖英烈不可不敬者如此