Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經進東坡文集事略卷第五十三

  迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

 記

  墨君堂記  蓋公堂記

  寶繪堂記  傳神記

  山房記

  墨君堂記

凡人相與號呼者貴之則曰公賢之則曰君自其下則

爾汝之雖公卿之貴天下貌畏而心不服則進而君公

退而爾汝者多矣獨王子猷謂竹君晉史王徽之字子猷嘗𭔃居空宅中

便令種竹或問其故徽之嘯詠指竹曰何可一日無此君邪從而君之令與可又能

以墨象君之形容文同字與可蜀人進士髙第以文學知名操韻髙絜畫筆尤 見晁無咎