Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


變離騷序作堂以居君而属予爲文以頌君徳則與可之於

君信厚矣與可之爲人也端靜而文明哲而忠士之修

㓗博習朝夕磨治洗濯以求交於與可者非一人也而

獨厚君如此君人踈簡抗勁無聲色臭味可以娯恱人

之耳目鼻口則與可之厚君也其必有以賢君矣世之

能寒燠人者其氣燄亦未(⿱艹石)霜雪風雨之切於肌膚也

而士鮮不以爲欣戚喪其所守自植物而言之四時之

變亦大矣而君獨不顧雖微與可天下其孰不賢之然

與可獨能得君之深而知君之所以賢雍容談𥬇揮灑

奮迅而盡君之徳稚壯枯老之容披折偃仰之𫝑風雪

凌厲以觀其操崖石𣂈确以致其節得志遂荗而不驕

不得志瘁瘦而不辱羣居不𠋣獨立不懼與可之於君