Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可謂得其情而盡其性矣余雖不足以知君願從與可

求君之昆弟子孫族属朋友之象而藏於吾室以爲君

之别館云

   蓋公堂記

始吾居郷有病寒而嗽者問諸醫醫以爲蠱不治且殺

人取其百金而治之飲以蠱藥攻伐其腸胃燒灼其體

膚禁切其飲食之美者朞月而百疾作内𤍠惡寒而欬

不巳纍然真蠱者也又求於醫醫以爲𤍠授之以寒薬

旦朝吐之莫夜下之於是始不能食懼而反之則鍾乳

烏喙雜然並進而漂疽癰疥眩瞀之狀無所不至三易

醫而疾愈甚里老父教之曰是醫之罪薬之過也子何

疾之有人之生也以氣爲主食爲輔今子終日薬不釋