Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𠋣相能讀三墳五典八索九丘左傳昭公十二年楚王與子革語左史𠋣相趨

過王曰是良史也子善視之是能讀三墳五典八索九丘士之生於是時得見六經

者蓋無幾其學可謂難矣而皆習於禮樂深於道徳非

後丗君子所及自秦漢巳來作者益衆紙與字畫日趨

於簡編而書益多丗莫不有然學者益以苟簡何哉余

猶及見老儒先生自言其少時欲求史記漢書而不可

得幸而得之皆手自書日夜誦讀惟恐不及近嵗市人

轉相摹刻諸子百家之書日傳萬紙學者之於書多且

易致如此其文詞學術當倍蓰於昔人而後生科舉之

士皆束書不觀遊談無根此又何也余友李公擇少時

讀書於廬山五老峯下白石庵之僧舎公擇旣去而山

中之人思之指其所居爲李氏山房藏書凡九千餘卷