Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公有約公擇飲詩先生生長康廬山山中讀書三十年舊聞飲水師顔淵不知治劇乃所便偷兒夜探赤白圎

奮髯怱逢朱子元半年羣盗誅七百誰信家書藏九千公擇既已渉其流探其源

採剥其華實而咀嚼其膏味以爲已有發於文詞見於

行事以聞名於當丗矣而書固自如也未甞少損將以

遺來者供其無窮之求而各足其才分之所當得是以

不藏於家而藏於其故所居之僧舎此仁者之心也余

旣衰且病無所用於丗惟得數年之間盡讀其所未見

之書後漢黄香傳云香𥘉除郎元和元年粛宗詔香詣東觀讀所未嘗見書而廬山固所

願游而不得者蓋將老焉盡發公擇之藏拾其餘棄以

自𥙷庻有益乎而公擇求余文以爲記乃爲一言使來

者知昔之君子見書之難而今之學者有書而不讀爲

可惜也  ︻經進東坡文集事略卷第五十三