Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


經 進東坡文集事略卷第五十四

  迪功郎新紹興府嵊縣主薄臣郎 曄 上進

 記

  鹽官大悲閣記 成都大悲閣記

  勝相藏經記  勝相院記

  黄州安國寺記 四菩薩閣記

  淨因院畫記

  鹽官大悲閣記

羊豕以爲羞五味以爲和秫稻以爲酒麴蘖以作之天

下之所同也其材同其水火之齊均其寒煖燥濕之𠉀

一也而二人爲之則美惡不齊豈其所以美者不可以

數取歟然古之爲方者未嘗遺數也能者即數以得其