Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


妙不能者循數以得其略其岀一也有能有不能而精

粗見焉人見其一也則求精於數外而棄迹以逐妙曰

我知酒食之所以羙也而略其分齊捨其度數以爲不

在是也而一以意造則其不爲人之所嘔棄者寡矣今

吾學者之病亦然天文地理音樂律歷宫廟服器冠昏

喪紀之法春秋之所去取禮之所可刑之所禁歷代之

所以廢興與其人之賢不肖此學者之所冝盡力也曰

是皆不足學學其不可傳於口而載於書者子夏曰日

知其所亡月無忘其所能可謂好學也巳古之學者其

所亡與其所能可以一二數而日月見也如今世之學

其所亡者果何物而所能者果何事歟孔子曰吾嘗終

日不食終夜不寢以思無益不如學也由是觀之廢學