Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲記余嘗以斯語告東南之士矣蓋僅有從者獨喜則

之勤苦從事於有爲篤志守節老而不衰異夫爲大以

欺佛者故爲記之且以風吾黨之士云

   成都大悲閣記

大悲者觀世音之變也觀丗音由聞而覺始於聞而能

無所聞始於無所聞而能無所不聞能無所聞雖無身

可也能無所不聞雖千萬億身可也而況於手與目乎

雖然非無身無以舉千萬億之衆非千萬億身無以示

無身之至故散而爲千萬億身聚而爲八萬四千母陁

羅臂八萬四千清淨寳目其道一爾昔吾嘗觀於此吾

頭髪不可勝數而身毛孔亦不可勝數牽一髪而頭爲

之動拔一毛而身爲之變然則髪皆吾頭而毛孔皆吾